eesti

Pöördume Teie poole, kuna 29.01.2021 lõpeb Teil kehtiv töövõime vähenemise periood. Töövõime uuesti hindamiseks ning töövõimetoetuse taotlemiseks palume Teil esitada töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlused kordushindamise tähtajal 18.11.2020 – 29.01.2021, kas: 1. Eesti Töötukassa E-tootukassas https://www.tootukassa.ee või 2. Eesti Töötukassa maakondlikus esinduses, kus taotluste täitmisel abistab juhtumikorraldaja. Kuna taotluse täitmine võtab aega (1–1,5 tundi), siis soovitame kohtumise aja eelnevalt telefoni teel kokku leppida. Kontaktid leiate - https://www.tootukassa.ee/kontaktid või 3. Eesti Töötukassa maakondlikku osakonda posti või e-posti (digiallkirjastatult) teel. Taotluse esitamine kordushindamise tähtajal 18.11.2020 – 29.01.2021 on oluline, et osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral ei katkeks Teie õigus töövõimetoetusele, Teile vajalikele teenustele ning ravikindlustusele. Kuue kuu jooksul enne töövõime hindamise taotluse esitamist peate olema käinud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Kindlasti teavitage vastuvõtul oma arsti, et pöördumise põhjus on töövõime hindamise taotlemine. Lisainfot töövõime hindamise ja töövõimetoetuse kohta saate https://www.tootukassa.ee või infotelefonilt 15501. Kui soovite ka puude raskusastet, saate seda taotleda koos töövõime hindamisega. Ühise taotluse võite esitada Eesti Töötukassale. Puude raskusastet tuvastab ja sotsiaaltoetusi määrab Sotsiaalkindlustusamet. Täiendavat infot leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine või infotelefonilt 612 13 60.

vene

Мы связываемся с вами, потому что 29.01.2021 ваш текущий период нетрудоспособности закончится. Для переоценки трудоспособности и подачи заявки на поддержку трудоспособности просьба подать заявки на оценку трудоспособности и поддержку трудоспособности в период переоценки 18.11.2020 - 29.01.2021, если: 1. Эстонский фонд страхования на случай безработицы E-tootukassa https://www.tootukassa.ee или 2. В окружном офисе Эстонского фонда страхования на случай безработицы, где ведущий дела помогает заполнить заявления. Поскольку заполнение заявки занимает время (1-1,5 часа), мы рекомендуем заранее договориться о встрече по телефону. Вы можете найти контакты на https://www.tootukassa.ee/kontaktid или 3. Окружной отдел Эстонского фонда страхования на случай безработицы по почте или электронной почте (с цифровой подписью). Подача заявления в период переоценки 18.11.2020 - 29.01.2021 Важно, чтобы в случае частичной или отсутствующей нетрудоспособности ваше право на нетрудоспособность, необходимые вам услуги и необходимое вам медицинское страхование не прерывалось. Вы должны были посетить своего врача общей практики, специалиста или врача по гигиене труда в течение шести месяцев после подачи заявления на оценку вашей способности работать. Обязательно сообщите своему врачу на приеме, что причиной запроса является подача заявления на оценку трудоспособности.Дополнительную информацию об оценке трудоспособности и поддержке трудоспособности можно найти по адресу https://www.tootukassa.ee или по информационной строке 15501. Если вы также хотите получить степень инвалидности, вы можете подать заявку на нее вместе с оценкой трудоспособности. Вы можете подать совместную заявку в Эстонский фонд страхования на случай безработицы. Степень инвалидности определяется и социальные пособия определяются Советом социального страхования. Вы можете найти дополнительную информацию на веб-сайте Совета социального страхования https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine или по информационному телефону 612 13 60.

Kasutustingimused

Järgige kindlasti tõlgitavate tekstide kirjalikke reegleid ja keeli. Üks olulisemaid asju, mida kasutajad Tolge.ee tõlkesüsteemi kasutamisel peaksid meeles pidama, on see, et tõlkimisel kasutatud sõnu ja tekste hoitakse andmebaasis ja jagatakse saidi sisus teistele kasutajatele. Seetõttu palume teil tõlkeprotsessi ajal sellest probleemist teadlik olla. Kui te ei soovi, et teie tõlked saidi sisus avaldataks, võtke ühendust: → "Kontakt" e-posti teel. Kui vastavad tekstid on saidi sisust eemaldatud.


Privaatsuspoliitika

Kolmandate osapoolte teenusepakkujad, sealhulgas Google, kasutavad küpsiseid reklaamide esitamiseks, mis põhinevad kasutaja eelmistel külastustel teie veebisaidil või muudel veebisaitidel. Google'i reklaamiküpsiste kasutamine võimaldab tal ja tema partneritel teie kasutajatele reklaame esitada vastavalt teie saitide ja / või muude Interneti-saitide külastusele. Kasutajad saavad isikupärastatud reklaamidest loobuda, külastades jaotist Reklaamiseaded. (Teise võimalusena saate suunata kasutajad loobuma kolmandast isikust müüja küpsiste kasutamisest isikupärastatud reklaamide jaoks, külastades veebisaiti www.aboutads.info.)